Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.08.2019
Naslov: Posredovanje podatkov o obveščenih zdravnikih proizvajalcu medicinskega pripomočka
Številka: 0712-1/2019/1942
Vsebina: Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 22. 8. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko proizvajalec medicinskega pripomočka zahteva od vas (kot distributerja pripomočkov), da mu posredujete podatke o osebnih imenih zdravnikov in njihovih ustanov, katerim ste posredovali pomembna obvestila glede medicinskih pripomočkov. V primeru, ko pride do »pomembnih obvestil« o medicinsko tehničnih pripomočkih, ste namreč kot podjetje dolžni obvestiti vse končne uporabnike, med drugim tudi zdravstveno osebje, ki dela s temi medicinsko tehničnimi pripomočki.

 

Ker ne poznamo vseh okoliščin primera (zatrjevana podlaga s strani proizvajalca, namen uporabe podatkov, predhodno razmerje zdravnika s proizvajalcem, predhodno razmerje zdravnika z vami, vir podatkov, pot podatkov, obseg podatkov oziroma posameznikov, ali je obveščanje zdravnikov obvezno po predpisih ipd.), vam žal ne moremo podati dokončnega in konkretnega odgovora.

 

Iz že izdanih mnenj IP, ki obravnavajo pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov drugim uporabnikom pa izhaja, da tudi v vašem primeru načeloma ni videti, da bi bilo posredovanje podatkov o zdravniku dopustno. Izjema je, če bi zdravnik v to veljavno privolil. V zvezi s privolitvijo je prav tako že izdanih več mnenj IP, ki so dostopna na naši spletni strani.

 

Prijazen pozdrav,

 


mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP