Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.08.2019
Naslov: Obdelava OP na izdelkih po pogodbi
Številka: 0712-1/2019/1810
Vsebina: Pravne podlage, Razno
Pravni akt: Mnenje

Na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) ste naslovili vprašanje, ali je izdelek, ki ste ga naročili in na katerega je prodajalec brez vaše vednosti ali soglasja napisal vaše ime, kot naročnika, skladen s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam skladno z 58. členom Splošne uredbe, 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) uvodoma pojasnjujemo, da Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) izven inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka ne more in ne sme dokončno presojati ustreznosti ravnanja posameznih zavezancev, v vašem primeru izdelovalca oken.

 

Če je ime, ki omogoča določljivost posameznika, res navedeno in se ga ne da odstraniti brez vidnih posledic, gre v prvi vrsti za kršitev pogodbe in lahko pravice uveljavljate z reklamacijo. Iz opisa primera namreč izhaja, da izvajalec morda ni ustrezno izvedel vašega naročila, pri čemer bi morda lahko šlo tako za poseg v širšo pravico do zasebnosti ali za kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca (na način zapisa vašega imena na sam izdelek), za katere je predvideno sodno varstvo. IP pa za presojo tovrstnih vprašanj ni pristojen.

 

Dobavitelji izdelke, ki so izdelani po naročilu ali dobavljeni za točno določenega naročnika, sicer pogosto označijo z imenom naročnika, da ne bi prišlo do zamenjav pri dostavi, vendar pa je takšna oznaka praviloma vedno na embalaži izdelka, pri čemer bi težko rekli, da je s takšnim označevanjem kaj narobe, saj je takšno označevanje potrebno iz podobnih razlogov, kot to velja za pošiljke, ki se pošiljajo po pošti. V primeru, kot je vaš, ko je bil sam izdelek nepovratno označen z vašim imenom, pa vam v prvi vrsti svetujemo reklamacijo izdelka.

 

Eventualno bi se lahko zaradi neustrezne izvedbe naročila obrnili tudi na Tržni inšpektorat RS.

 

S spoštovanjem,

 

 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke