Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.08.2019
Naslov: Tretje države, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov
Številka: 0712-1/2019/1857
Vsebina: Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za seznam držav izven evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

 

V zvezi z vašim vprašanjem vas napotujemo na našo spletno stran, kjer lahko najdete več informacij v zvezi s prenosom osebnih podatkov v tretje države, ki v skladu s členom 45 Splošne uredbe zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, poleg tega pa tudi spletno povezavo do seznama navedenih držav:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/iznos-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/.

 

Nadalje vas napotujemo na našo infografiko, kjer prav tako lahko najdete seznam zgoraj omenjenih držav:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Prenos_osebnih_podatkov_po_Uredbi_v_dveh_korakih.pdf

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP