Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.08.2019
Naslov: Zbiranje podatkov pri prevzemu plačljivih poštnih pošiljk
Številka: 0712-1/2019/1791
Vsebina: Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da ste po pošti prejeli plačljivo poštno pošiljko. Prinesel jo je poštar, ki je zahteval vaš osebni dokument. Z osebno izkaznico pa ni primerjal le istovetnosti imena in priimka, naslova oz. osebe, ampak je z nje prepisal še vse ostale vaše podatke kot datum in kraj rojstva, številko osebnega dokumenta, EMŠO, ne da bi vas vprašal za soglasje. Dejal je, da vam sicer pošiljke ne more izročiti če ne prepiše vseh podatkov. Zanima vas, ali kaj bo pošta z vašimi osebnimi podatki in ali so za tako zbiranje pooblaščeni z zakonom?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je v letu 2017 na podlagi več pobud izvedel inšpekcijski postopek o zakonitosti obdelave osebnih podatkov Pošte Slovenije d.o.o. pri opravljanju storitev dostave paketa in plačila po povzetju do 1.000 EUR s plačilnim nalogom ali plačilu položnice v vrednosti do 1.000 EUR. V tem inšpekcijskem nadzoru je ugotovil, da je Pošta Slovenije pogodbeni obdelovalec NKBM d.d. in da pri  opravljanju teh storitev in ne krši določb ZVOP-1, saj za takšno obdelavo osebnih podatkov obstaja podlaga v predpisu Evropske unije – konkretno v prvem odstavku 4. člena Uredbe 2015/847. Pri tem pa mora banka oz. v njenem imenu Pošta Slovenije d.o.o. zbirati naslednje osebne podatke plačnikov (v skladu s prvim odstavku 4. člena Uredbe 2015/847):

-  ime (in priimek) plačnika,

-  številko plačilnega računa plačnika,

- naslov plačnika, številko uradnega osebnega dokumenta, identifikacijsko številko stranke ali datum in kraj rojstva.

 

Zbiranje osebnih podatkov je namenjeno preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju pranja denarja in financiranju terorizma, kadar ima vsaj eden od ponudnikov plačilnih storitev, udeležen v prenosu sredstev, sedež v Evropski uniji (EU).

 

IP ob zgoraj navedenem še pojasnjuje, da kadar se podatke zbira zaradi zakonske obveznosti upravljavca, potem privolitev ni potrebna.

 

Več informacij v z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora si lahko preberete v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-v-inspekcijskem-postopku-ni-ugotovil-krsitev-s-strani-poste-slo-1067/.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                   

Anže Novak, univ. dipl. prav.      

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo