Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.08.2019
Naslov: Primerjava in verifikacija določenih osebnih podatkov s strani ZZZS na NIJZ
Številka: 0712-1/2019/1787
Vsebina: Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali lahko ZZZS za NIJZ izvede primerjavo in verifikacijo podatkov v zvezi z zaposlitvijo zdravstvenih delavcev NIJZ za potrebe vodenja evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov (evidenca NIJZ 16 po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP je že v mnenju št. 0712-1/2019/1740 z dne 26. 7. 2019 pojasnil, da za posredovanje varovanih osebnih podatkov o zaposlitvah Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za potrebe vodenja evidence NIJZ 16 (»Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov«) ni na voljo ustrezne pravne podlage, saj Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18, v nadaljevanju ZZPPZ) ne daje možnosti za široko interpretacijo v smislu, da bi bilo možno med vire podatkov šteti tudi ZZZS.

 

Kot pravilno navajate v zaprosilu za mnenje, se skladno z ZZPPZ evidenca NIJZ 16 povezuje s podatki ZZZS o programu zdravstvenih storitev, ne pa tudi z evidenco o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja. IP pa ob tem pojasnjuje, da pri izvedbi primerjave in verifikacije zaposlitvenih podatkov zdravstvenih delavcev, katerih upravljavec je ZZZS, s podatki iz evidence NIJZ 16, ne bi šlo za povezovanje zbirk v smislu 6. poglavja VI. dela ZVOP-1, saj se določeni podatki ZZZS ne bi vključili v zbirko NIJZ na podlagi njune neposredne povezanosti, temveč bi morala odgovorna oseba vstopiti v vsako zbirko posebej. Prav tako ZZZS v opisanem primeru ne bi nastopal zgolj kot obdelovalec, ki bi obdeloval osebne podatke v imenu NIJZ (člen 4(8) Splošne uredbe), temveč bi, kot pojasnjujete, »za NIJZ« izvedel primerjavo in verifikacijo podatkov - torej preveril skladnost podatkov iz svoje zbirke s podatki iz zbirke NIJZ ter slednjemu nato razkril rezultate. Pri tem pa bi še vedno šlo za posredovanje podatkov med upravljavci po 22. členu ZVOP-1. Po mnenju IP zato ZZZS nima ustrezne pravne podlage niti za izvedbo primerjave in verifikacije varovanih zaposlitvenih podatkov zdravstvenih delavcev za NIJZ.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov