Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.12.2018
Naslov: Posredovanje OP iz CRP
Številka: 0712-3/2018/2609
Vsebina: Telekomunikacije in pošta, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

prejeli smo vaš dopis, v katerem nas sprašujete za mnenje glede posredovanja podatkov iz Centralnega registra prebivalstva (CRP) na podlagi Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS št. 77/16; ZCKR). Konkretno v zvezi z mnenjem IP št. 0712-1/2018/114 z dne 24. 1. 2018 sprašujete, ali je X upravičen do pridobitve osebnih podatkov za približno 277.032 naročnikov (to naj bi bilo število naročnikov, za katere predvidevate, da glede na zadnjo obdelavo podatkov X, niso aktivirali Y, so pa zajeti v zahtevo X za posredovanje podatkov iz CRP).

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi skladno 58. Člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP namesto vas dokončne presoje o tem, do katerih osebnih podatkov so posamezni upravljavci ali uporabniki upravičeni, ne more narediti. Kot smo že pojasnili, pa na podlagi pridobljenih informacij lahko IP pritrdi vašemu stališču, da - upoštevaje tudi načelo sorazmernosti - ni pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov posameznika, ki z operaterjem ni v takšnem razmerju, da bi bilo to razmerje urejeno v smislu ZCKR in predmet poročanja na podlagi ZCKR. To je tudi namen, ki ga ZCKR opredeljuje kot dopusten razlog pridobivanja osebnih podatkov iz CRP v drugem odstavku 16. člena ZCKR. Število takšnih posameznikov za presojo ni relevantno. Upoštevaje določbe 7. člena ZCKR o obsegu zbiranja in obdelavi osebnih podatkov o fizičnih osebah – podatki niso predmet poročanja v Centralni kreditni register, če posamezniki z operaterjem niso sklenili nobenega kreditnega posla ali niso v razmerju, ki terja poročanje. Kateri posamezniki sodijo v to kategorijo, pa IP v okviru mnenja ne more presojati.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka