Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.08.2019
Naslov: Beleženje lokacije opreme v podjetju
Številka: 0712-1/2019/1717
Vsebina: Delovna razmerja, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da želite izboljšati varnost vašega informacijskega sistema. Programska oprema, ki jo nameravate uporabiti, omogoča beleženje lokacije prenosnih računalnikov, ki jih zaposleni premikajo med podružnicami, včasih pa jih zaposleni vzamejo tudi domov. Zanima vas, ali je beleženje lokacije naprav, ki so v lasti podjetja dovoljeno, ali gre za poseg v zasebnost.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP v svojih smernicah navaja, da je uporaba sledilnih naprav s strani zaposlenih sporna predvsem zaradi posega v pravice zaposlenih in možnosti neupravičenega in nesorazmernega sledenja zaposlenim s strani delodajalca, in sicer na podlagi osebnih podatkov o njihovih lokacijah. Takšno sledenje je zato lahko sorazmerno le takrat, »kadar istega namena, zaradi katerega se uvede sledenje, ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, ki ne posegajo v zasebnost, svobodo gibanja in dostojanstvo delavcev«.

 

Priporočamo, da si pomagate s smernicami »Uporaba GPS sledilnih naprav in varstvo osebnih podatkov«, ki jih najdete na spletnem naslovu: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/GPS_smernice_net.pdf.

 

Na 2. strani smernic je hitri vodič, kako ravnati, kadar razmišljate o uporabi sledilnih naprav.

 

Za konec poudarjamo, da se IP izven inšpekcijskega postopka ne sme opredeliti, ali je v vašem primeru sledenje zaposlenih dovoljeno, temveč vam je podal le splošna stališča.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec