Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.07.2019
Naslov: Pridobivanje zdravstvenih podatkov s strani MDPŠ - POJASNILO
Številka: 0712-1/2019/1722
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 10. 7. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko zdravnica, specialistka medicine dela, prometa in športa od lečečega zdravnika zahteva potrdilo o opravljenih obveznih cepljenjih v otroški dobi za pacienta, ki je prišel na pregled.

 

Ker smo glede podobnih vprašanj že izdali več mnenj vam predlagamo, da si jih ogledate na naši spletni strani s pomočjo iskalnika po mnenjih, na primer mnenja št. 0712-1/2018/1115, 0712-131/2007/2, 0712-138/2006/3 in 0712-381/2007/2.

 

Iz mnenj izhaja, da če gre za zdravstveni pregled delavca po ZVZD-1, pridobivanje zdravstvene dokumentacije ali zdravstvenih podatkov od osebnega zdravnika ali lečečega zdravnika ni dopustno brez soglasja pacienta (lahko pa podatke dostavi tudi pacient sam). Če pa gre za preglede s področja posebnega javnega interesa, ki je urejen s posebnimi predpisi (npr. pregledi na področju prometa in orožja), soglasje pacienta ni potrebno. V tem primeru lahko specialist MDPŠ zdravstveno dokumentacijo ali zdravstvene dokumente pridobiva samostojno, in sicer pod pogojem, da so podatki s strokovnega vidika potrebni za izvedbo zdravstvenega pregleda ali druge zdravstvene oskrbe. 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP