Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.07.2019
Naslov: Seznanitev z lastnimi OP pri bivšem delodajalcu
Številka: 0712-1/2019/1451
Vsebina: Delovna razmerja, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem prosite za odgovor na vprašanje, kako lahko pri bivšem delodajalcu pridobite izpis vaših delovnih ur za vsak mesec posebej. Navajate, da ste podjetje že kontaktirali vendar odgovora niste prejeli.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) ima vsak posameznik pravico do seznanitve s svojimi lastnimi osebnimi podatki. Več informacij o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in o postopku uveljavljanja navedene pravice lahko pridobite na spletni strani, ki jo upravlja IP, in sicer na podstrani: tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik