Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.07.2019
Naslov: Splošna pojasnila - Zloraba OP
Številka: 0712-1/2019/1641
Vsebina: Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima ali lahko pride do zlorabe v primeru, da nekdo pozna vaše osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov, telefon, številka bančnega računa in številka osebnega dokumenta.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Konkretno presojo lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku, zato vam podajamo splošna pojasnila. Zlorabe osebnih podatkov nikoli niso izključene, z večjim številom osebnih podatkov pa se seveda možnost za zlorabo povečuje. Za konec navajamo še, da je IP državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov pristojen za izvajanje nadzora nad določbami ZVOP-1 in Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), v primeru zlorabe pa lahko pride tudi do kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov, ki pa je izven pristojnosti IP.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik