Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.07.2019
Naslov: Izgubljen otroški karton
Številka: 0712-1/2019/1610
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 25. 6. 2019 prejeli vaše sporočilo o tem, da že dlje časa iščete svoj otroški zdravstveni karton. V pristojnem zdravstvenem domu kartona ne najdejo. Zanima vas, koga še lahko zaprosite za pomoč pri iskanju.

 

Z vidika naše pristojnosti vam lahko svetujemo le, da se na zdravstveni dom obrnete še s pisno zahtevo za seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo (podlaga je v 41. členu Zakona o pacientovih pravicah; lahko si pomagate z obrazcem ZPacP 41-3, ki je dostopen na naši spletni strani).

 

Če boste na podlagi zahteve prejeli zavrnilni odgovor, lahko pri nas vložite pritožbo v 15 dneh. To pomeni, da bi se v pritožbenem postopku ugotavljalo, ali dokumentacije res ni več.

 

Lahko pa po prejemu zavrnilnega odgovora pri nas vložite tudi inšpekcijsko prijavo zaradi nezakonite izgube dokumentacije pred iztekom roka hrambe. Vendar je treba v obeh primerih vedeti, da v primeru dokončne oziroma gotove izgube, pritožbeni in inšpekcijski postopkek ne bosta imela nobenih učinkov v smislu pridobitve zdravstvene dokumentacije.

 

S spoštovanjem,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP