Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.07.2019
Naslov: Neposredno trženje po telefonu
Številka: 0712-1/2019/1689
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da vas v zadnjem času na stacionarni telefon kličejo osebe, ki vam ponujajo različne storitve. Vaša telefonska številka ni nikjer javno objavljeno in prav tako je sami niste tem osebam posredovali. Menite, da je mobilni operater posredoval vaše podatke. Zanima vas, kaj bi lahko v takšnem primeru storili.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu s členom 15 Splošne uredbe ima vsak posameznik pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Med drugim to pomeni, da lahko od upravljavca zahteva, da ga ta seznani z določenimi informacijami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot na primer z informacijami v zvezi z uporabniki ali kategorijami uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti njegovi osebni podatki, kadar osebni podatki niso bili zbrani pri posamezniku, z vsemi razpoložljivimi informacijami v zvezi z njihovim virom ipd. Svetujemo vam, da na subjekte, ki vas kličejo po telefonu, in/ali na vašega mobilnega operaterja naslovite zahtevo, s katero boste uveljavljali pravico do seznanitve. Svetujemo vam, da v zahtevi čim bolj natančno opredelite, kaj vas v zvezi z vašimi osebnimi podatki zanima.

 

Za podrobnejše informacije v zvezi z navedeno pravico in kako jo uveljavljati vas napotujemo na našo spletno stran, kjer lahko najdete tudi (neobvezujoč) obrazec zahteve:

https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

Izvajanje neposrednega trženja z uporabo govornih telefonskih klicev, SMS, MMS ter elektronske pošte, je sicer primarno urejeno v 158. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZEKom-1). Ta določa, da je opravljanje telefonskih klicev z namenom neposrednega trženja fizični osebi dovoljeno le s soglasjem naročnika ali uporabnika oz. pod določenimi pogoji, če so podatki objavljeni v javnem imeniku (150. člen ZEKom-1). Za nadzor nad izvajanjem 158. člena ZEKom-1 je pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS).

 

Posameznik, ki je prepričan, da klicatelju ali pošiljatelju SMS ali MMS sporočil ni dal predhodnega soglasja za uporabo navedenih komunikacij za namene neposrednega trženja, lahko svojo prijavo pošlje direktno na AKOS.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP