Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.07.2019
Naslov: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Številka: 0712-1/2019/1591
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je banka raznim institucijam brez vaše vednosti posredovala stanje na vašem TRR. Zanima vas, kako bi lahko ugotovili, komu so bili vaši podatki posredovani.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.  

 

V skladu s členom 15 Splošne uredbe ima vsak posameznik pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Med drugim to pomeni, da lahko od upravljavca zahteva, da ga ta seznani z uporabniki ali kategorijami uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti njegovi osebni podatki, zlasti z uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah. Svetujemo vam, da na dotično banko naslovite zahtevo, s katero boste uveljavljali pravico do seznanitve. Svetujemo vam, da v zahtevi čim bolj natančno opredelite, kaj vas v zvezi z vašimi osebnimi podatki zanima.

 

Za podrobnejše informacije v zvezi z navedeno pravico in kako jo uveljavljati vas napotujemo na svojo spletno stran, kjer lahko najdete tudi (neobvezujoč) obrazec zahteve:

https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP