Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.01.2019
Naslov: Neposredno trženje po e-pošti
Številka: 0712-3/2018/2779
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje – ali lahko za neposredno trženje svojih proizvodov uporabljate splošne e-naslove podjetij, kot so info@podjetje.si.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da se varstvo osebnih podatkov nanaša na obdelavo osebnih podatkov, pri čemer so osebni tisti podatki, ki kažejo na posameznika. Podatki o pravnih osebah in drugih poslovnih subjektih (npr. s.p.) ne sodijo med varovane osebne podatke, zato se zanje pravila varstva osebnih podatkov ne uporabljajo. Predhodna privolitev za obveščanje torej ni potrebna.

 

Kaj je treba zagotoviti za zakonito izvajanje neposrednega trženja podjetjem, (pri katerem NE pride do uporabe osebnih elektronskih naslovov in s tem do obdelave osebnih podatkov, pa urejata področna predpisa ZEPT in ZEKom-1 – za nadzor pa sta pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in Tržni inšpektorat RS). Predlagamo, da se za mnenje glede morebitnih dodatnih zahtev pri tovrstnem neposrednem trženju obrnete nanje.