Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Objava osebnih podatkov v medijih
Številka: 0712-1/2019/1511
Vsebina: Mediji
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da so različni mediji o vas in vašem bratu objavili članke, ki temeljijo na govoricah in blatijo vaše ime. Iz vašega javnega Facebook profila so vzeli fotografijo in jo prav tako objavili zraven. Zanima vas, ali je to dovoljeno.

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije. V primeru javne objave vaših osebnih podatkov s strani medijev pa gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč, v nekaterih primerih pa se ta lahko povezuje tudi s pravico do varstva osebnih podatkov.

 

IP ob tem dodaja, da gre v primeru, ki ga opisujete, najverjetneje za poseg v širšo pravico do zasebnosti in lahko uveljavljate pravno varstvo na civilnem oziroma kazenskem sodišču. Če pa menite, da so bila s konkretnimi novinarskimi prispevki kršena določila Kodeksa novinarjev Slovenije, lahko vložite pritožbo na Novinarsko častno razsodišče.

 

Nadaljnje pripominjamo še, da lahko na podlagi določb Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZMed) od odgovornega urednika medija zahtevate, da brezplačno objavi vaš popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta vaša pravica ali interes (26. člen ZMed), ali da brezplačno objavi vaš odgovor na objavljeno informacijo, v katerem z dokazljivimi navedbami zanikate, bistveno popravljate ali bistveno dopolnjujete navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji (42. člen ZMed).

 

IP je v preteklosti že odgovarjal na vprašanja v zvezi z objavo osebnih podatkov v medijih, zato vam priporočamo, da se seznanite z vsebino neobveznih mnenj, ki jih poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/, in sicer tako, da v iskalnik vnesete ključne besede (npr. mediji, objava fotografije)

 

Več o varstvu osebnih podatkov v medijih pa si lahko preberete tudi v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/OP_in_mediji.pdf.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP