Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.06.2019
Naslov: SMS klub
Številka: 0712-1/2019/1523
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem opisujete, da ste prejeli sms sporočilo, za katerega sumite, da gre za včlanitev v sms klub, kjer zaračunavajo poslane sms-e. Sami se niste prijavili v noben klub, v telefonskem imeniku pa ste označili, da vas ne smejo kontaktirati v reklamne namene. Poskušali ste poslati odjavo, pa je bil vaš sms zavrnjen. Prilagate tudi posnetke prejetih sms-ov.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem, pri čemer IP izpostavlja, da lahko zakonitost konkretne obdelave osebnih podatkov presoja le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

***

 

Kot ste že sami ugotovili, gre v vašem primeru najverjetneje za včlanitev v t.i. SMS klub. Običajno gre v takih primerih za včlanitev na podlagi tega, da uporabnik izpolni kak obrazec na spletu, se prijavi na nagradno igro preko spleta ali mobilnega telefona, izpolni kupon v kakem časopisu, kupi mobilno vsebino in podobno. Končni uporabniki, ki se v takšen SMS klub včlanijo, večkrat mesečno prejmejo plačljiva SMS sporočila, v katerih prejmejo dodatne vsebine za svoj telefon, lahko pa gre tudi le za različne oglase. Težava je, da se večina uporabnikov na tako storitev prijavi povsem nevede. Telekomunikacijski operaterji svoje omrežje ponujajo drugim izvajalcem, npr. tudi ponudnikom storitev SMS klubov, ki uporabnikom proti plačilu ponujajo dodatne storitve (že omenjene igre, kvize, zabavne vsebine idr.). Uporabnik, ki želi takšne storitve uporabljati, s ponudnikom storitev sklene ločeno pogodbo, kar se običajno izvede preko telefonskega klica, SMS sporočila ali na drug podoben način. Storitve v imenu ponudnika (navadno) zaračunava telekomunikacijski operater.

 

Neposredno trženje po elektronski pošti oziroma telefonu je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju TIRS). IP vas napotuje na 158. člen ZEKom-1, ki govori o neželeni komunikaciji in ki v prvem odstavku določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja. V kolikor ste torej prepričani, da pošiljatelju neželenih SMS sporočil niste podali soglasja, lahko podate prijavo neposredno na AKOS.

 

IP je v zvezi z SMS klubi že izdal več neobveznih mnenj, ki jih lahko preberete na povezavi:

https://www.ip-rs.si/vop/, vsebinsko področje Neposredno trženje, še posebej pa mnenje: Neželena SMS sporočila, št. 0712-1/2019/1025, z dne 3. 5. 2019.

 

V zvezi s to problematiko pa lahko najdete dodatna pojasnila še na straneh:

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,          

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Lidija Perčič, univ.dipl.ekon.                                                     

državna nadzornica za                                                            

varstvo osebnih podatkov