Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Hramba pogodb o zaposlitvi
Številka: 0712-1/2019/1411
Vsebina: Moderne tehnologije, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da v vašem podjetju želijo, da se vse pogodbe o zaposlitvi hranijo na SharePoint-u. Dostop do teh dokumentov naj bi imeli samo direktorica kadrovske službe in še ena sodelavko. Zanima vas ali je to zakonsko sprejemljivo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Konkretno presojo zakonitosti in varnosti storitev lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku, zato mora zavezanec sam, glede na vrste in način obdelave, ki jih izvaja in za katere bo uporabil predstavljeno rešitev, presoditi ali bo s tem v celoti zadoščeno vsem varnostnim zahtevam in zahtevam Uredbe.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik