Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.05.2019
Naslov: Podlage za obdelavo v poslovnem razmerju
Številka: 0712-1/2019/407
Vsebina: Zakoniti interesi
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Vprašanje zastavljate v obliki hipotetične situacije, kjer je oseba A v pogodbi navedena kot skrbnica pogodbe in kontaktna oseba naročnika. Osebo A vnesete v vaš program, v katerem vodite kontakte naročnikov. Menite, da za to ne potrebujete privolitve, ker je v ozadju pogodbeno razmerje. Kasneje pa od istega naročnika po različnih kanalih (e-sporočilo, vizitka) pridobite kontaktne podatke od oseb B, C, D. S temi osebami nameravate sodelovati v času uvajanja projekta in z njimi se boste dogovarjali glede vsebine, procesov in vseh potrebnih stvari za uspešno uvedbo. Zanima vas, ali lahko kontaktne podatke za osebe B, C, D vnesete v sistem le, če razpolagate z njihovo privolitvijo?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP ugotavlja, da iz opisane situacije ni jasno razvidno, v kakšni vlogi nastopajo osebe A, B, C ali D v razmerju do naročnika in do vas kot ponudnika. Če nastopate kot ponudnik, ki delo opravlja za oziroma v poslovnem sodelovanju z naročnikom, ki je poslovni subjekt ali druga pravna oseba in so osebe A, B, C, D zaposleni pri naročniku, potem gre v tem primeru verjetno za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s poslovnim sodelovanjem z vašim naročnikom, kjer pogosto pride v poštev člen 6 (1) (f) Splošne uredbe. Ta določa, da je obdelava osebnih podatkov lahko dopustna, če je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. Osebe, ki delujejo v imenu upravljavca (naročnika) in so mu podrejene, se običajno ne morejo brez posledic izogniti obdelavi (npr. ne morejo zavrniti poslovnega sodelovanja k kateremu jih je napotil njihov delodajalec) zato bi se privolitev lahko štela za prisiljeno in s tem neveljavno. Vidike uporabe različnih pravnih podlag pri poslovni komunikaciji pa je IP pojasnil v članku »Obdelava osebnih podatkov strank in poslovnih partnerjev«, ki je dostopen na spletni strani upravljavec.si.

 

 

Lep pozdrav,

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo