Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.05.2019
Naslov: Poslovna komunikacija B2C
Številka: 0712-1/2019/1364
Vsebina: Informiranje posameznika, Pravne podlage, Privolitev, Trgovinska dejavnost
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas, ali morate stranke, od katerih vzamete osebno ime (ime in priimek ali samo priimek) ter telefonsko številko, v primeru, da v trgovini naročijo kakšno blago, ki ga trenutno ni na zalogi z namenom, da bi jih o prejetju blaga obvestili, obvestiti o varstvu osebnih podatkov po GDPR oz. ali potrebujemo njihovo pisno soglasje?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da morate za zakonito obdelavo osebnih podatkov zagotoviti ustrezno pravno podlago. Po členu 6 (1) (b) Splošne uredbe je obdelava dopustna, kadar je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

 

IP meni, da je sprejem in vodenje kontaktnih podatkov stranke za namen obveščanja glede razpoložljivosti blaga, po katerem je povpraševala stranka, lahko potrebno za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V tem primeru torej privolitev ni potrebna, saj je pravna podlaga zagotovljena že na po navedeni določbi člena 6 (1) (b) Splošne uredbe.   

 

Ob navedenem pa je treba ločeno zagotoviti ustrezno obveščanje posameznikov. Posameznikom je namreč treba ob zbiranju podatkov skladno s Splošno uredbo posredovati informacije o obdelavi, ki izhajajo iz 13 oziroma 14. člena Splošne uredbe. IP je pripravil tudi vzorca obvestil posameznikom, ki sta dostopna na spletni strani IP:

V primeru, ki ga opisujete bo verjetno treba posameznike seznaniti skladno s členom 13 Splošne uredbe, ker se podatke zbira neposredno od posameznikov (člen 14 se nanaša na obdelave kjer se podatkov ne zbira od posameznikov, temveč jih upravljavci pridobijo iz drugih virov).

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo