Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.06.2019
Naslov: Pridobitev gesel stacionarnih šolskih računalnikov s strani bolniško odsotnega zaposlenega
Številka: 0712-1/2019/1319
Vsebina: Pogodbena obdelava podatkov, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je vaš vzdrževalec učne tehnologije že dalj časa na bolniški odsotnosti. Ker potrebujete administratorska gesla za računalnike, ste mu že večkrat pisali e-pošto, ga klicali, mu poslali pismo s povratnico, vendar on ne odgovarja. Navajate tudi, da je on edini na šoli, ki ima ta gesla.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Najprej bi radi poudarili, da IP v vašem primeru nima pristojnosti za ukrepanje. Za nadaljnjo ukrepanje vam priporočamo, da preverite, ali gre morda za kršenje pogodbe o delovnem razmerju, ter potem ustrezno ukrepate v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja.

 

Priporočljivo bi bilo tudi, da za naprej poskrbite, da imate še eno rezervno geslo z administratorskimi pravicami, ki ga imate npr. vi, ali pa zanj zadolžite nekoga drugega.

 

Razmislek in izbira rešitve nastale težave npr. z najemom zunanjega podjetja za vdor v računalnike ali na ustrezen drug način dostopa je vaša odgovornost. Vsekakor pa morate upoštevati vse vidike in tveganja. Če za izvedbo najamete zunanjega pogodbenika morate s takim podjetjem skleniti tudi pogodbo o pogodbeni obdelavi, saj bi podjetje z dostopom do vašega računalnika dostopalo tudi do vseh podatkov, četudi morda ne bi neposredno vpogledovalo v te podatke.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec