Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.06.2019
Naslov: Hramba gesel
Številka: 0712-1/2019/1266
Vsebina: Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali je program za hrambo gesel, ki uporablja najsodobnejšo zaščito (šifriranje) za varovanje podatkov in številne druge varnostne ukrepe v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba). Konkretno gre za aplikacijo LastPass.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Konkretno presojo zakonitosti in varnosti storitev lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku, zato mora zavezanec sam, glede na vrste in način obdelave, ki jih izvaja in za katere bo uporabil predstavljeno rešitev, presoditi ali bo s tem v celoti zadoščeno vsem varnostnim zahtevam in zahtevam Uredbe.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik