Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.06.2019
Naslov: Delitev slike na FB brez dovoljenja
Številka: 0712-1/2019/1343
Vsebina: Fotografije kot OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je na omrežju Facebook oseba, ki ni vaš prijatelj in je tudi drugače ne poznate, delila vašo sliko, zraven pa še dopisala neresnične podatke. Dodajate, da ste takoj ko ste ugotovili zlorabo, osebo in sliko prijavili preko Facebook-a in osebo tudi blokirali. V skladu z navedenim vas zanima, kaj še lahko storite.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Glede pravice do izbrisa in drugih pravic vas napotujemo na našo novo spletno stran, kjer so dostopne temeljne informacije glede pravic: https://tiodlocas.si/

 

Če ocenjujete, da je v opisanem primeru šlo za kaznivo dejanje npr. obrekovanja ali zlorabe osebnih podatkov  lahko takšno ravnanje prijavite policiji.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik