Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.06.2019
Naslov: Uporaba telefonskih številk zaposlenih
Številka: 0712-1/2019/1420
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali je delodajalcu dovoljeno, da uporabi zasebne številke delavcev v namene povezane z delovnim razmerjem (npr. da se jih pokliče, naj pridejo na delo, oz. se jih obvesti o izmenah). Zanima vas, ali je za takšno obdelavo osebnih podatkov potrebno pridobiti privolitev delavcev ali gre za obdelavo za namen izvajanja pogodbe o zaposlitvi. Menite, da bi v določenih primerih lahko te podatke obdelovali tudi na podlagi javnega interesa.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Glede vašega vprašanja o obdelavi osebnih podatkov zaposlenih, to je njihovih zasebnih telefonskih številk, vas napotujemo na str. 8 smernic IP »Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih«, ki so dostopne na spletni strani:

 

 

Priporočila iz smernic se s sprejemom Splošne uredbe bistveno ne spreminjajo, v njih pa najdete tudi številna ostala pojasnila glede vprašanj, ki bi jih imeli glede varovanja osebnih podatkov zaposlenih.

 

Ob tem vas napotujemo na že objavljeno neobvezujoče mnenje IP, kjer je tudi odgovarjal na podobno vprašanje glede obdelave telefonskih številk zaposlenih v bolnišnici. Mnenje je dostopno:

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP