Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.06.2019
Naslov: Vpogled v osebne podatke in zahteva za izbris
Številka: 0712-1/2019/1202
Vsebina: Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, kako lahko od določenega podjetja in njihovih podružnic zahtevate vpogled, katere vse podatke hranijo vas. V nadaljevanju vas zanima tudi, kako lahko pri tem podjetju, zahtevate izbris vseh vaših podatkov, ki jih branijo o vas.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) ima vsak posameznik pravico do seznanitve s svojimi lastnimi osebnimi podatki. Več informacij o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in o postopku uveljavljanja navedene pravice lahko pridobite na spletni strani, ki jo upravlja IP, in sicer na podstrani: tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/

 

Pravico posameznika do izbrisa osebnih podatkov ureja 17. člen Uredbe, ki določa, da ima posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki v določenih primerih pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Več informacij o pravici do pozabe in o postopku uveljavljanja navedene pravice lahko pridobite na podstrani: tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/

 

 

Lep pozdrav,

                                                                                             

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik