Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.06.2019
Naslov: Neposredno trženje
Številka: 0712-1/2019/1393
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po elektronski pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi s tem, ali lahko podjetje kliče naključno izbrane uporabnike. Zanima vas, katere so pravne podlage podjetij za klic po telefonu. Navajate, da ste s strani podjetja prejeli klic v zvezi z organizacijo dogodka v vašem rojstnem kraju ter da vaše številke niste objavili na nobenem portalu, niti niste nikoli podali soglasje za njeno objavo in uporabo v tržne namene. Podjetje, ki vas je klicalo, je poznalo vaš domači naslov, ime in priimek ter telefonsko številko. Navajate, da so na vaše vprašanje, kje so dobili vaše podatke, odgovorili, da je to naključno in so na vprašanje, ali poznajo Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, prekinili klic.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 - ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnih postopkov konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Ime, priimek, naslov in telefonska številka posameznika so varovani osebni podatki. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov določa Uredba v 6. členu, za namene neposrednega trženja pa specialno tudi Zakon o elektronskih komunikacijah. V primeru, da ne veste od kod je podjetje pridobilo vaše osebne podatke, imate glede na 15. člen Uredbe pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki.

 

 

Klicanje osebe po telefonu s strani podjetja je obdelava osebnih podatkov, glede na opis primera gre za neposredno trženje. Ime, priimek, naslov in telefonska številka so namreč varovani osebni podatki. Oseba je z naborom teh podatkov določena. Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba zagotoviti ustrezno pravno podlago, pri čemer je obdelava za namene neposrednega trženja specialno urejena v ZVOP-1 in Zakonu o elektronskih komunikacijah.

 

Pravne podlage pa sicer podrobneje ureja prvi odstavek člena 6 Uredbe. Ta določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (ta točka se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog).

 

Kakor izhaja iz vašega elektronskega sporočila, ni povsem jasno, kje je podjetje pridobilo vašo telefonsko številko in na kateri pravni podlagi obdeluje vaše osebne podatke. IP svetuje, da uveljavljate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (člen 15 Splošne uredbe), v sklopu katere lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od upravljavca dobi dostop do osebnih podatkov in določene informacije, med drugim tudi o namenu obdelave, o vrstah zadevnih osebnih podatkov ter vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom tudi, kadar podatki niso zbrani pri vas. Podrobnejše informacije o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in o postopku uveljavljanja pravice si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

V vsakem primeru pa je upravljavec dolžan v skladu s členoma 13 in 14 posamezniku podati osnovne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in posameznika informirati o obdelavi. Več o tem si preberite tukaj: https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/.

 

Pri obdelavi osebnih podatkov pri neposrednem trženju fizičnim osebam je dovoljena obdelava tudi brez privolitve in sicer med drugim tudi za namen ponujanja izdelkov ali storitev po telefonu na številke iz Telefonskega imenika Slovenije. To je možno le, če v imeniku ni označbe, da posameznik ne želi prejemati klicev s komercialnim namenom (označba po tretjem odstavku 150. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, ZEKom-1).

 

Z drugimi neobveznimi mnenji IP se lahko seznanite na internetni strani www.ip-rs.si, kjer jih lahko s pomočjo iskalnika po mnenjih in odločbah s področja varstva osebnih podatkov poiščete zlasti (npr. privolitev v obdelavo osebnih podatkov ali neposredno trženje).

 

Na spletni strani IP se nahaja tudi infografika o neposrednem trženju: www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Urška Črnič, univ. dipl. prav.,

Svetovalka informacijske pooblaščenke

 

                                                                                   Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                   Informacijska pooblaščenka