Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.05.2019
Naslov: Vpogled v lastne osebne podatke
Številka: 0712-1/2019/1137
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, kje lahko vidite, kdo vse je vpogledoval v vaše osebne podatke v zadnjih desetih letih.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES, 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) ima vsak posameznik pravico do seznanitve s svojimi lastnimi osebnimi podatki. In sicer v skladu s točkama c in d prvega odstavka 15. člena lahko posameznik od upravljavca zahteva, da mu slednji zagotovi informacije o uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim ali jim bodo razkriti osebni podatki, ter informacije o predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov. Dodajamo, da to ne vključuje pridobivanja poimenskega seznama zaposlenih,ki so znotraj upravljavca obdelovali osebne podatke. Zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki po 15. členu Splošne uredbe je potrebno nasloviti na vsakega upravljavca evidenc osebnih podatkov posebej. Več informacij o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in o postopku uveljavljanja navedene pravice lahko pridobite na spletni strani, ki jo upravlja IP, in sicer na podstrani https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik