Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.05.2019
Naslov: Neposredno trženje po telefonu in pravica do seznanitve
Številka: 0712-1/2019/1304
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da so vas klicali iz nekega podjetja in reklamirali svoje izdelke. Telefonsko številko naj bi pridobili od vaših prijateljev. Zanima vas, na kakšni pravni podlagi obdelujejo vaše osebne podatke, in ali je to zakonito.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Kakor navajate je potrebno za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti ustrezno pravno podlago. Pravne podlage podrobneje ureja prvi odstavek člena 6 Splošne uredbe. Ta določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (ta točka se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog).

 

Kakor izhaja iz vašega elektronskega sporočila, ni povsem jasno, kje so dobili vaš kontaktni podatek in na kateri pravni podlagi obdelujejo vaše osebne podatke. IP svetuje, da uveljavljate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (člen 15 Splošne uredbe), v sklopu katere lahko med drugim od upravljavca zahtevate vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom tudi, kadar podatki niso zbrani pri vas. Podrobnejše informacije o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in o postopku uveljavljanja pravice si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

V vsakem primeru pa je upravljavec dolžan v skladu s členoma 13 in 14 posamezniku podati temeljne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in posameznika informirati o obdelavi. Več o tem si preberite tukaj: https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP