Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.05.2019
Naslov: Videonadzor
Številka: 0712-1/2019/1300
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste od občine najeli površino cestišča/ulice ob svoji prodajalni, kjer ste uredili prostor za svoje stranke. Od prvega dne dalje pa se srečujete s težavami kraj, vandalizma in nenehnega onesnaženja na tej površini. Težave ste prijavili na policiji, kjer so vam svetovali namestitev videonadzora nad najeto površino s posnetki kot dokaz in podlago za njihovo nadaljnje ukrepanje. Napotili so vas tudi na IP, na katerega se obračate s prošnjo za nasvet, kako urediti zadevo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. 

 

IP je glede videonadzora izdelal smernice, ki vsebinsko pokrivajo vsa ključna vprašanja glede uvedbe in dopustnosti videonadzora v skladu z ZVOP-1:

 https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

Podrobnejše informacije o obveznostih upravljavcev v zvezi z vzpostavitvijo videonadzora so dosegljive na:  https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/

 

IP je v zvezi z navedenim področjem že izdal veliko neobveznih mnenj, ki so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/, vsebinsko področje Video in audio nadzor.

 

Glede izvajanja videonadzora se Splošna uredba podrobneje ne opredeljuje. Zato po mnenju IP za področje videonadzora do uveljavitve ZVOP-2 oz. razveljavitve ZVOP-1 veljajo obstoječe pravne podlage in so še vedno aktualna pojasnila, ki jih je IP podal glede vprašanj na tem področju.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,          

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Lidija Perčič, univ.dipl.ekon.                                                     

državna nadzornica za                                                            

varstvo osebnih podatkov