Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.05.2019
Naslov: Videonadzor
Številka: 0712-1/2019/1302
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem postavljate nekaj vprašanj  v zvezi z videonadzorom v hiši oziroma okolici hiše. Kamera, ki ste jo namestili na vhodu,  je zajemala tudi delček sosedove parcele, kar ste rešili s software-om z maskiranjem kamere. Fizično ne morete premakniti kamere, saj sicer ne morete zajeti točne slike, še posebej ponoči zaradi odbojev IR svetlobe.

Kamera pri drugem vhodu je nameščena za steklom in ne snema, namenjena je le pogledu pred vrata, se pravi, da deluje kot simulacija domofona. Zanima vas, ali je navedena rešitev ustrezna.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

***

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa presojati ustreznosti določene rešitve z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi, ravno tako pa ne more podajati vnaprejšnjega dokončnega soglasja ali odobritve določene oblike videonadzora niti presojati ustreznosti posameznih postavljenih videokamer. Presojo o ustreznosti lahko izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

V nadaljevanju IP pojasnjuje, da videonadzor nad javnimi površinami in zemljišči, ki niso v lasti fizične osebe, ki pa jo fizične osebe izvajajo izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe, glede na sodno prakso ne šteje kot obdelava osebnih podatkov, zato  tak videonadzor ni podvržen določilom  ZVOP-1 o videonadzoru. Kljub dejstvu, da takšnih primerov ZVOP-1 ne ureja, to ne pomeni, da posameznik nima pravnega varstva, če meni, da mu je bila zaradi izvajanja videonadzora kršena njegova pravica do zasebnosti. Če izvajalec videonadzora brez dovoljenja in vednosti snema tudi druge ljudi na zemljišču izven meja svojih nepremičnin, je za svoja dejanja lahko kazensko in odškodninsko odgovoren. Posameznik, ki meni, da mu je kršena pravica do zasebnosti, lahko po 134. členu Obligacijskega zakonika vloži tožbo na sodišče, s katero sodišču predlaga, da odredi prenehanje dejanja (videonadzora), s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica.

 

V zvezi z vašim vprašanjem glede uporabe kamere v funkciji tim. domofona pa IP pojasnjuje, da se za videonadzor, v najširšem smislu, šteje uporaba video kamer za sistematično snemanje, prenos in shranjevanje žive slike z ene lokacije na drugo prav tako pa tudi vse rešitve, ki zajemajo zgolj prenos žive slike brez snemanja (t.i. podaljšano oko).

 

Glede izvajanja videonadzora se Splošna uredba podrobneje ne opredeljuje. Zato so po mnenju IP za področje videonadzora še vedno aktualna vsa pojasnila, ki jih je IP že podal glede vprašanj na tem področju. V zvezi s tem priporočamo v branje smernice IP, ki vsebinsko pokrivajo vsa ključna vprašanja glede uvedbe in dopustnosti videonadzora v skladu z ZVOP-1, ki so dostopne na:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

Podrobnejše informacije o obveznostih upravljavcev v zvezi z vzpostavitvijo videonadzora so objavljene na: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/

 

IP je v zvezi z navedenim področjem izdal tudi veliko neobveznih mnenj, ki so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/, vsebinsko področje Video in audio nadzor.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,          

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Lidija Perčič, univ.dipl.ekon.                                                     

državna nadzornica za                                                            

varstvo osebnih podatkov