Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.05.2019
Naslov: Varnost storitve Office 365
Številka: 0712-1/2019/1128
Vsebina: Moderne tehnologije, Pogodbena obdelava podatkov, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da na vaši osnovni šoli uporabljate storitev Microsoft Office 365. Zanima vas, ali je to orodje dovolj varno tudi za pomembnejše podatke kot so npr. invidualizirani programi učencev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Konkretno presojo zakonitosti in varnosti obdelave osebnih podatkov lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku, zato morate sami, glede na vrste in način obdelave, ki jih izvajate in za katere boste uporabljali predstavljeno rešitev, presoditi, ali bo s tem v celoti zadoščeno vsem varnostnim zahtevam in tudi zahtevam Uredbe. Vsekakor opozarjamo, da je potrebno poskrbeti tudi za ustrezne pogodbe z pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov. Pogodba o pogodbeni obdelavi mora vsebovati vse elemente, ki jih zahteva 28. člen Uredbe. Več o tem na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/pogodbena-obdelava/ .

 

Priporočamo tudi, da si preberete tudi mnenje, ki smo ga objavili na temo prehoda na Office 365.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec