Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.05.2019
Naslov: Ugovor obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja
Številka: 0712-1/2019/1242
Vsebina: Pravica do ugovora, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste od svoje zavarovalnice prejeli pošto, ki je med drugim vsebovala tudi z vašimi podatki predizpolnjen obrazec za nek drug produkt. Zavarovalnici ste poslali zahtevo za prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov za namen trženja. Zavarovalnica vam v 20 delovnih dneh ni odpisala. Zanima vas, kaj lahko storite.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu z drugim odstavkom člena 21 Splošne uredbe ima posameznik, kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Tretji odstavek nadalje določa, da kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne smejo več obdelovati v te namene.

 

Če upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ga mora brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvestiti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev (četrti odstavek člena 12 Splošne uredbe). Ob tem je potrebno upoštevati tudi bolj podrobne določbe ZVOP-1, ki v 73. členu določa, da je upravljavec osebnih podatkov na podlagi takšnega ugovora dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

 

V konkretnem primeru vam svetujemo, da najprej preverite, ali je upravljavec osebnih podatkov ugodil vašemu ugovoru obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja. Poleg tega lahko na podlagi člena 15 Splošne uredbe, ki daje posameznikom pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, od upravljavca zahtevate informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. v kakšne namene jih obdeluje). Več informacij glede pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki lahko pridobite na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/. Posameznik se lahko v primeru kršitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pritoži pri IP.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP