Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.05.2019
Naslov: Urejanje podatkov na Google Maps
Številka: 0712-1/2019/1075
Vsebina: Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je na iskalniku Google za vaš dijaški dom napisana napačna telefonska številka. Navajate, da ste pri Googlu spremenili podatke, vendar se še vedno v iskalniku pojavlja stara telefonska številka. Rešitev ste iskali po forumih in ugotovili, da lahko traja tudi 30 dni, da vam Google podpora odgovori.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Upravljavec vam mora brez nepotrebnega odlašanja oziroma najkasneje v roku enega meseca zagotoviti informacijo o ukrepih, sprejetih na podlagi vaše zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic po Uredbi. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. V navedenih rokih mora upravljavec bodisi ugoditi vaši zahtevi bodisi jo zavrniti, v kolikor obstaja pravna podlaga, ki ne dopušča izbrisa (npr. uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja).

 

Vprašanje pa je ali gre v opisanem primeru za tako situacijo, saj je razbrati, da se vaša zahteva nanaša na popravek podatkov o poslovnem subjektu in ne fizični osebi, torej verjetno ne gre za vprašanje zakonite obdelave osebnih podatkov. Za presojo tovrstnih primerov pa IP ni pristojen, niti jih Uredba ne ureja. Je pa Google ponavadi sicer hiter kar se tiče posodobitev podatkov, tako da v večini primerov je zadeva popravljena v manj kot enem mesecu. Glede na to, da ste zadevo dali v urejanje tudi preko portala Google My Business, kjer ste Googlu dokazali, da gre za vaš dijaški dom, bo zadeva verjetno urejena v kratkem, prav tako, pa bo urejanje podatkov o dijaškem domu v prihodnje lažje in hitrejše.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec