Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.05.2019
Naslov: Pošiljanje komercialnih elektronskih sporočil
Številka: 0712-1/2019/1115
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, ali je dovoljeno pošiljati reklamna elektronska sporočila na javno objavljene naslove.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da so osebni podatki le tisti podatki, ki določajo posameznika, oz. je posameznik preko njih določljiv. Splošni elektronski naslovi, kot je npr. infoping@podjetjepong.si se ne nanašajo na fizično osebo, zato zanj pravila varstva osebnih podatkov ne velja.

 

Drugače je pri elektronskih naslovih, kjer je posameznik določljiv. Če podjetje javno objavi kontakt zaposlenega (npr. ime.priimekping@podjetjepong.si), je dovoljeno pošiljanje komercialnih sporočil le v primeru, da je to v skladu z namenom objave kontakta, sporočilo pa mora biti namenjeno organizaciji in ne posamezniku.

 

Ob tem opozarjamo, da morate v vsakem sporočilu namenjenemu neposrednemu trženju navesti tudi, da ima posameznik (ki je sporočilo prejel), možnost »odjave« od prejemanja sporočil – posameznika je treba opozoriti na pravico po členu 21 Splošne uredbe, ki v drugem odstavku določa, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja.

Dalje tretji odstavek določa, da kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

 

Za lažjo predstavo, si lahko ogledate tudi infografiko glede dopustnih pravnih podlag za izvajanje neposrednega trženja.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec