Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.05.2019
Naslov: Zakonodajni predlog o polnoletnih dijakih
Številka: 0712-1/2019/1182
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete v zvezi z rešitvami in določbami v predlogu spremembe dveh zakonov, ki urejata srednješolsko izobraževanje (ZPSI in ZGim). Eden o vsebinskih predlogov je tudi izenačitev polnoletnega in mladoletnega dijaka. Zanima vas, ali je varovanje osebnih podatkov polnoletnega državljana res mogoče zmanjšati zaradi določila v zakonu, ki določa družinska razmerja, da so starši dolžni preživljati polnoletnega dijaka dokler se le ta šola oz. do 26. leta starosti. Zanima vas še, ali je vzgojna dolžnost srednje šole (pri čemer gre v bistvu za discipliniranje) nad varovanjem osebnih in občutljivih podatkov polnoletnega državljana.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP vam uvodoma pojasnjuje, da je svoje mnenje glede vprašanj, ki jih zastavljate, že podal, in sicer v mnenju št. 0712-3/2018/1309 z dne 14. 8. 2018. Mnenje in odgovore na vaša vprašanja lahko najdete na naši spletni strani na povezavi https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/ Pripombe_na_predloge_predpisov__Pdf_in_doc_/MIZS_mnenje_glede_pridobivanja_privolitev_za_posredovanje_OP_polnoletnih_starsem_avgust2018.pdf, prav tako je IP podal mnenji na predloga obeh predpisov, ki sta dostopni na: www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2019/ .

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka