Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.05.2019
Naslov: Razkrivanje osebnih podatkov otroka na spletu
Številka: 0712-1/2019/1178
Vsebina: Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da določen starš prek spletnih forumov javno razkriva osebne podatke svojega mladoletnega otroka in ga tudi ponižuje. Zanima vas, kaj se lahko v takšnem primeru stori.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. 
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Za javno objavo osebnih podatkov na spletu je ustrezna pravna podlaga podana v točki (a). Potrebno je torej pridobiti soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in če je ta posameznik otrok, soglasje zanj podajo starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki. V konkretnem primeru je osebne podatke objavil starš, kar pomeni, da je pravna podlaga za obdelavo podatkov načeloma podana. To pa še ne pomeni, da je objava tudi sicer v skladu z zakonodajo.

 

Starši so dolžni v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom skrbeti za korist otroka (7. člen Družinskega zakonika (DZ)). IP svetuje, da se, v kolikor so objave otrokovih osebnih podatkov navkljub soglasju starša v nasprotju s koristmi otroka, obrnete na pristojni Center za socialno delo (CSD). Namreč kadar je ogrožen zdrav razvoj otrok in kadar to zahtevajo njihove druge koristi, otroci uživajo posebno varstvo države (8. člen DZ).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP