Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.05.2019
Naslov: Odločitev sodišča in nepooblaščeno razkritje osebnih podatkov
Številka: 0712-1/2019/1163
Vsebina: Posredovanje OP med upravljavci, Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je bivši direktor in sedanji družbenik vaše družbe od sodišča zahteval, da se mu omogoči vpogled v podatke družbe, kar mu je sodišče odobrilo. V sklopu pregleda je navedeni družbenik zahteval pogodbe in plačilne list določenih zaposlenih. Vi ste mu te pogodbe izročili, saj je sodba pristojnega sodišča tako določila. Zanima vas, ali ste mu dolžni omogočiti dostop tudi do plačilnih list. Skrbi vas, saj plačilne liste vsebujejo veliko število osebnih podatkov in konkretni družbenik bi lahko te podatke razkril javnosti. V zvezi s tem vas zanima, ali je za razkritje teh osebnih podatkov javnosti lahko odškodninsko ali kazensko odgovoren.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP ne more in ne sme posegati v sodno vejo oblasti, zato je presoja glede tega, katere podatke boste posredovali bivšemu direktorju podjetja na vaši strani. Sodbo sodišča je potrebno upoštevati in jo izvršiti v skladu z njenim izrekom in z obrazložitvijo. V kolikor je sodišče odločilo, da lahko določen posameznik dostopa do podatkov v zvezi s konkretno družbo, takšna odločitev predstavlja veljavno pravno podlago. Vsekakor pa morate pri tem postopati skrbno in zagotoviti, da navedeni posameznik ne dostopa tudi do osebnih podatkov, za obdelavo katerih nima pravne podlage.

 

IP pojasnjuje, da je osebne podatke v skladu z določbami člena 32  Splošne uredbe potrebno skrbno  varovati in ni jih dovoljeno razkriti javnosti brez ustrezne pravne podlage. V primeru takšnega razkritja bi lahko šlo za nezakonito obdelavo osebnih podatkov. To pomeni, da bi lahko posameznik pod določenimi pogoji odgovarjal za storjen prekršek zaradi kršitev določb zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov,  lahko bi pa celo kazenskopravno odgovarjal za svoja dejanja (npr. kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov, 143. člen Kazenskega zakonika, KZ-1). Nadalje, bi bilo v primeru, da je zaradi razkritja nastala določena škoda, od takšnega posameznika mogoče zahtevati odškodnino.

 

IP vam svetuje, da družbenika, ki bo dostopal do osebnih podatkov, ob predaji dokumentacije obvestite o navedenih posledicah morebitnega nepooblaščenega razkritja osebnih podatkov.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP