Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.05.2019
Naslov: Vpogled v SPIS, pristojnost sodišč
Številka: 0712-1/2019/1026
Vsebina: Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete v zvezi z nezakonitim vpogledom v sodni spis v še odprti zadevi s strani tretje osebe, ki ni stranka v postopku. Sprašujete nas, kdo je pristojen za pritožbo v zvezi s takšnim ravnanjem.

 

Na podlagi navedenega IP ugotavlja, da ste nanj naslovili dopis, ki ne sodi v njegovo pristojnost, zato se skladno z načelom zakonitosti IP ne more izdati neobveznega mnenja, ki ga sicer izdaja na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu.  IP skladno s tretjim odstavkom 55. člena Splošne uredbe IP namreč ni pristojen za nadzor dejanj obdelave sodišč, kadar delujejo kot sodni organi. IP vam svetuje, da se v zvezi s tem obrnete na predmetno sodišče.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka