Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Izvajanje videonadzora v večstanovanjski stavbi
Številka: 0712-1/2019/1045
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da nameravate v večstanovanjski stavbi vzpostaviti videonadzor. Najeli boste podjetje, ki bo namestilo kamere. Videonadzor bi izvajali tako, da bi enega od lastnikov pooblastili za pregled posnetkov oz. za drug morebiten poseg v  videonadzor. Zanima vas, kaj se zahteva od osebe, ki to opravlja. 

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP je glede videonadzora pripravil smernice, ki vsebinsko pokrivajo vsa ključna vprašanja glede dopustnosti videonadzora v skladu z ZVOP-1 (ki v tem delu ostaja v veljavi). Glede pogojev za vzpostavitev videonadzora v večstanovanjskih stavbah vas napotujemo na str. 18-21 navedenih smernic, ki so dostopne na tej povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

V konkretnem primeru so polega siceršnjih določb ZVOP-1 glede izvajanja videonadzora v večstanovanjskih stavbah za vas predvsem pomembne določbe ZVOP-1 in Splošne uredbe, ki urejajo zavarovanje osebnih podatkov. Glede tega IP poudarja, da mora biti videonadzori sistem zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. Oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora skladno z določbami 25. člena ZVOP-1 v svojih aktih predpisati organizacijske, tehnične in logično tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ter zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov na način iz 24. člena ZVOP-1 in člena 32 Splošne uredbe. Za konkretne napotke glede zavarovanja videoposnetkov vas napotujemo na našo javno objavo na to temo:

https://www.ip-rs.si/novice/vsaka-uporaba-videonadzora-neizogibno-pomeni-tudi-dolznost-zavarovanja-videonadzornega-sis-1039/.

 

Pravna ali fizična oseba, ki izvaja videonadzor, mora skladno z določbami 25. člena ZVOP-1 v notranjih aktih določiti tudi osebo, ki je odgovorna za evidenco videonadzornega sistema, ter osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo podatke v evidenci videonadzornega sistema. ZVOP-1 pa ne določa posebej, kdo so lahko te osebe, pomembno pa je, da je pri izvajanju videonadzora zadoščeno zgoraj navedenim določbam.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP