Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Posredovanje odločb sodišča in centra za socilano delo s strani fizične osebe
Številka: 0712-1/2019/1043
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali lahko od bivšega partnerja partnerja vašega otroka pridobite kopije odločb sodišča in kopije odločb centra za socialno delo. Namreč te odločbe bi naknadno morda predložili v postopku centra za socialno delo v tujini ali policiji kot dokazilo. 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu s prvim odstavkom člena 2 Splošne uredbe se ta uredba uporablja za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke. Po mnenju IP, pri posredovanju osebnih podatkov (odločb) s strani bivšega partnerja zunajzakonskega partnerja vašega otroka najverjetneje ne gre za obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirke ali namenjeni oblikovanju dela zbirke. Kar posledično pomeni, da za konkretno posredovanje osebnih podatkov ne pridejo v poštev določbe Splošne uredbe in posledično IP ni pristojen za podajo neobvezujočega mnenja v zvezi z vašim vprašanjem. To pa ne pomeni, da je ravnanje dotične osebe tudi sicer pravilno oz. zakonito. Namreč z razkritjem osebnih podatkov zunajzakonskega partnerja vašega otroka, ki jih vsebujejo odločbe, bi bivši partner eventualno lahko posegel v osebnostne pravice le-tega in slednji bi v takšnem primeru lahko na civilnem sodišču uveljavljal varstvo svojih pravic.

 

Svetujemo vam, da v primeru postopka pred centrom za socialno delo v tujini le-temu predlagate, da izvede konkretne dokaze, iz katerih naj bi izhajale okoliščine glede zunajzakonskega partnerja, ki jih želite izpostaviti oz. dokazati, in organ pozovete, da sam poskusi pridobi relevantne dokaze od slovenskih sodišč in centrov za socialno delo, ki so potrebni za postopek. IP pa ne pozna postopkovnih pravil, na podlagi katerih delujejo centri za socialno delo v posameznih tujih državah, zato vam bolj podrobnih napotkov v konkretnem primeru ne moremo podati.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP