Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.05.2019
Naslov: Obdelava osebnih podatkov s strani pismonoše
Številka: 0712-1/2019/1010
Vsebina: Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je pismonoša od vaš zahteval, da se izkažete z osebno izkaznico, ko vam je prinesel znesek 20 EUR. Zanima vas, ali je prav ravnal?

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov s strani Pošte Slovenije določa Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (v nadaljevanju: Uredba 2015/847). Pošta Slovenije nastopa kot pogodbeni obdelovalec NKBM d.d. pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem prenosa sredstev, kot na primer prevzem paketov s plačilom po povzetju ter prejem poštnega nakazila.

 

Banka oz. v njenem imenu Pošta Slovenije d.o.o. mora v skladu s prvim odstavku 4. člena Uredbe 2015/847 zbirati naslednje osebne podatke plačnikov:

  • ime (in priimek) plačnika,
  • številko plačilnega računa plačnika,
  • naslov plačnika, številko uradnega osebnega dokumenta, identifikacijsko številko stranke ali datum in kraj rojstva.

 

Nadalje mora pošta na podlagi drugega odstavka istega člena zbirati sledeče podatke prejemnikov sredstev:

  • ime in priimek prejemnika plačila,
  • številka plačilnega računa prejemnika plačila.

 

IP je tudi izdal neobvezujoče mnenje na podobno temo, ki je dostopno na tej povezavi:

 

Ob tem IP tudi pojasnjuje, da tudi Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11; ZOIzk-1) v 1. členu določa, da je osebna izkaznica javna listina, s katero državljan Republike Slovenije dokazuje istovetnost in državljanstvo. Če se pismonoša odloči, da bo zaradi zagotavljanja ustrezne ravni varnosti pri obdelavi osebnih podatkov zahteval dokazilo o identiteti, je to lahko tudi osebni dokument s sliko. S tem se izpolnjuje osnovni namen osebne izkaznice. V skladu z navedenim pismonoša na terenu lahko zakonito in na podlagi osebne privolitve pridobiva zgoraj navedene osebne podatke in preveri istovetnost posameznika ob izročitvi poštnega nakazila.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP