Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.05.2019
Naslov: Ali je elektronski naslov osebni podatek?
Številka: 0712-1/2019/764
Vsebina: Definicija OP, Elektronska pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš odgovor na izdano mnenje, v katerem izražate mnenje, da elektronski naslov ni osebni podatek. Zanima vas tudi, v kakšni meri ste odgovorni v primeru, ko neznana oseba z elektronskim naslovom iz vaše zbirke izvaja kriminalna dejanja (navaja k prevari, širi sovražni govor ipd.).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP ponovno pojasnjuje, da je elektronski naslov, ki pripada posamezniku, njegov osebni podatek, in to ne glede na to, ali gre za njegov zasebni elektronski naslov (ime.priimekping@gmailpong.com ipd.) ali njegov službeni osebni elektronski naslov (ime.priimekping@podjetjepong.si ipd.), zato mora imeti upravljavec  pravno podlago za vnos in hrambo tega podatka v zbirki. Navede ne velja le za skupne elektronske naslov kot so npr. infoping@podjetjepong.si

 

V zvezi z vašim drugim vprašanjem glede odgovornosti za ravnanje tretje osebe v zvezi z elektronskim naslovom iz vaše zbirke pa IP pojasnjuje, da ni pristojen za tolmačenje vprašanj kazenske odgovornosti, vendar pa načeloma posameznik ni odgovoren za nadaljnja ravnanja tretje osebe, ki je zakonito pridobila določen osebni podatek.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik