Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.04.2019
Naslov: Pametni merilci
Številka: 0712-1/2019/1002
Vsebina: Moderne tehnologije
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede menjave merilcev električne energije. Kot ste pojasnili je vaš elektro distributer konec preteklega leta zamenjal merilec električne energije in ga nadomestil s pametnim merilcem, ne da bi vi za to podali soglasje. Pametnega merilca električne energije na želite imeti tudi zaradi zdravstvenih razlogov, v medijih pa ste zasledili objave glede spornosti zbiranja osebnih podatkov s pametnimi merilci.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da je pristojen za področje varstva osebnih podatkov, ne more pa podajati mnenj glede morebitnega vpliva pametnih merilcev na zdravstveno stanje, kakor tudi ne glede vsebine pogodb med končnimi odjemalci in elektro distributerji v smislu pogodbenih določil, ki ne urejajo obdelave osebnih podatkov (npr. glede potrebnosti dovoljenja za zamenjavo merilca električne energije in glede morebitne obvezne menjave klasičnega merilca s pametnim).

 

IP je glede pametnih števcev opozarjal predvsem z vidika osebnih podatkov, saj do nedavnega za zbiranje podatkov v pogostih intervalih (npr. 15-minutni in pogostejši odčitki), kot to omogočajo pametni merilci, ni bilo ustrezne pravne podlage, temveč je ta obstajala samo za »klasične« odčitke porabe v mesečnih intervalih. Navedeno je korektno povzeto v naslednjem prispevku RTVSLO:

 

https://www.rtvslo.si/slovenija/elektricni-stevci-zbirajo-zelo-detajlne-osebne-podatke/459115

 

Navedbe nekaterih drugih medijev, da smo pametne merilce »prepovedali« ne držijo – opozarjali smo, da za tako podrobno merjenje podatkov ni ustrezne zakonske podlage, kar pa ne velja za njihovo menjavo in uporabo na isti način, kot delujejo klasični merilci. Za naprednejše merjenje podatkov bi bilo po mnenju IP potrebno posodobiti zakonsko ureditev.

 

Zakonska ureditev uporabe pametnih števcev je bila pripravljena (Vlada RS je potrdila predlog sprememb Energetskega zakona dne 26.4.2019 (http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/9322/). S sprejemom omenjenih sprememb bo podana tudi zakonska podlaga za podrobnejše odčitovanje porabe, glede samega vračila merilca v prvotno stanje pa je to stvar pogodbenega razmerja med vami in elektro distributerjem in potencialno zakonskih podlag glede (obveznosti) njihove uporabe, ne pa določb glede varstva osebnih podatkov pri uporabi pametnih merilcev električne energije.

 

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke