Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.04.2019
Naslov: Registrska oznaka vozila kot OP
Številka: 0712-1/2019/136
Vsebina: Definicija OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis z dodatnim vprašanjem na izdano mnenje št. 0712-1/2019/136.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri definiciji osebnih podatkov je vedno treba gledati posamezen primer in kontekst, pri čemer se za presojo, kot smo že poudarili, upošteva možnost identifikacije širše in ne zgolj na podlagi informacij, s katerimi razpolaga upravljavec, saj v nasprotnem primeru tudi npr. podatek, kot je EMŠO, ne bi bil osebni podatek. Odgovornost za presojo je seveda v končni fazi na strani upravljavca. Kot smo navedli, je to sprejeto tolmačenje skladno s tolmačenjem v okviru drugih nadzornih organov. Mnenje, ki ga navajamo pa je iz časa pred sprejetjem Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba).

 

Pripravlja pa se tudi posodobitev omejenega mnenja Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 v okviru Evropskega odbora za varstvo podatkov, vendar drugačnega tolmačenja glede na definicijo v Uredbi, ki niti ne omenja stroškov ali napora (člen 4, točka 1) ni pričakovati. Ta namreč navaja: „osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik