Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.04.2019
Naslov: Objava telefonske številke na spletu
Številka: 0712-1/2019/968
Vsebina: Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je vaša stacionarna telefonska številka javno objavljena na spletu, četudi za objavo telefonske številke operaterju niste podali soglasja. Pri operaterju ste naročnino vzeli v sklopu poslovnega paketa, vendar stacionarno številko uporabljate v zasebne namene. Zanima vas, ali lahko operater samovoljno objavi vašo telefonsko številko in kaj lahko v takšnem primeru storite.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Iz vašega dopisa ni povsem jasno, kje vse je vaša telefonska številka objavljena. Ne glede na to sklepamo, da gre za objavo v telefonskem imeniku.

 

Objava osebnih podatkov v imeniku, ki je javno dostopen, je urejena v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZEKom-1), nadzor nad izvrševanjem katerega opravlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS). ZEKom-1 v drugem odstavku 150. člena določa, da morajo imeti naročniki možnost, da sami s predhodnim soglasjem odločijo, ali bodo njihovi osebni podatki (med drugim: osebno ime oz. firma naročnika, naslov naročnika, telefonska številka in drugi podatki) vpisani v javni imenik ali ne, in kateri od teh podatkov naj bodo vpisani. Naročniki smejo preveriti vpisane podatke, zahtevati njihovo spremembo ali njihov izbris. Zavrnitev vpisa v javni imenik, preverjanje, sprememba ali izbris osebnih podatkov iz imenika morajo biti za naročnika brezplačni (četrti odstavek 150. člena ZEKom-1).

 

IP vas v zvezi z vašimi vprašanji napotuje na AKOS, ki je v konkretni zadevi pristojni organ.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP