Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.04.2019
Naslov: Objava pošiljateljev nenaročene pošte
Številka: 0712-1/2019/597
Vsebina: Elektronska pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da prejemate veliko sporočil na naslove, ki niso nikjer objavljeni in so bili po vašem mnenju pridobljeni na nelegalen način. Opisujete, da so med pošiljatelji tudi takšni, ki ne upoštevajo zahtev po umiku oz. izbrisu. Ker takim pošiljateljem (»SPAM-erjem«) nikakor ne pridete do konca, bi radi njihove e-naslove objavili na vaši spletni strani. Objavljali bi striktno samo tiste pošiljatelje, za katere bi bili prepričani, da naslova niso pridobili na legalen način. V uradnih evidencah je kot edini kontaktni naslov podjetja naveden samo vaš email, na spletni strani pa še podpora@ in marketing@. V skladu z navedenim vas zanima ali bi s takšnim objavljanjem kršili kakšen predpis.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) v 1. točki 4. člena določa, da osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljivi posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Obdelava osebnih podatkov je kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanje, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

Elektronski naslovi posameznikov tako vsekakor sodijo med osebne podatke in objava teh se smatra kot njihova obdelava. Za zakonito obdelavo osebnih podatkov pa je potrebno zagotoviti eno izmed pravnih podlag iz člena 6(1) Uredbe. V kolikor pa gre za naslove podjetij kot so infoping@podjetjepong.si, prodajaping@podjetjepong.si itd. pa ti naslovi ne spadajo med osebne podatke, kot jih razume oziroma varuje Uredba.

 

Lep pozdrav,

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Tomaž Brodgesell,
informatik