Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.04.2019
Naslov: Objava dokumenta podjetja v medijih
Številka: 0712-1/2019/849
Vsebina: Mediji
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 8. 4. 2019 prejeli vaše vprašanje za mnenje o objavi pripetega dokumenta v medijih brez soglasja vašega podjetja. Gre za dokument, ki ga je vaše podjetje poslalo medobčinskemu inšpektoratu v zvezi z nedovoljenimi priklopi na javni vodovod. Dokument vsebuje tudi osebna imena in podpise zaposlenih v podjetju. Ni vam znano, kako je dokument prišel v medije.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam posredujemo naslednje neobvezujoče pojasnilo:

 

1. Ker gre za vprašanje, katerega dokončni odgovor je odvisen od vrste okoliščin konkretnega primera, vam konkretnega mnenja ne moremo podati. Dokončna presoja je možna šele v primeru inšpekcijskega nadzora, če bi do njega prišlo. Načeloma, bi lahko šlo za kršitev varstva osebnih podatkov s strani pravne ali fizične osebe, ki je celoten dokument brez pravne podlage posredovala medijem. Razlog nezakonitosti bi bil le v razkritju osebnih imen, nazivov in podpisov tistih zaposlenih v podjetju, ki niso hkrati zakoniti zastopniki podjetja.

 

Sicer pa širša problematika objave dokumenta podjetja v medijih ter problematika razkritja vira prijave (ki v konkretnem primeru ni posameznik) žal ne spada v pristojnost IP.

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP