Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Snemanje telefonskega pogovora
Številka: 0712-1/2019/604
Vsebina: Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da vas je po telefonu klicala odvetnica. Zanima vas, ali je mogoče dobiti posnetek vašega pogovora.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Snemanje telefonskih pogovorov ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom-1).

 

ZEKom-1 načeloma prepoveduje snemanju telefonskih klicev brez privolitve uporabnika ali zakonske podlage. V 6. odstavku 147. člena določa, da je snemanje in shranjevanje komunikacij brez predhodne privolitve udeležencev komunikacije prepovedano tudi uporabnikom, kadar gre za komunikacije, kjer taka obdelava podatkov ni običajna in je udeleženci komunikacije zaradi njene narave ne pričakujejo in ne morejo vnaprej pričakovati.

 

Izjema velja le po 7. odstavku 147. člena ZEKom-1, po kateri je snemanje dopustno v okviru zakonite poslovne prakse, da se zagotovi dokaz o tržni transakciji ali kateri koli drugi poslovni komunikaciji, pod pogojem, da so stranke v komunikaciji predhodno obveščene o snemanju, njegovem namenu in trajanju hrambe posnetka (npr. avtomatski odzivnik). To velja načeloma tako za stranko kot za podjetje. Potrebno je poudariti, da obvestilo o snemanju telefonskega klica samo po sebi brez izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ni zadosten pogoj, oz. pravna podlaga za snemanje.

 

Lep pozdrav,

 

Priporočamo, da si na naši spletni strani preberete »Smernice o snemanju telefonskih klicev«

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec