Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.05.2019
Naslov: Prenos osebnih podatkov v primeru Brexita brez dogovora
Številka: 0712-1/2019/611
Vsebina: Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis v katerem sprašujete, kako bo “Brexit brez dogovora” (torej, če ne bo sklenjen kakšen sporazum) vplival na obdelovanje (npr. vpogled) osebnih podatkov državljanov članic EU, do katere bi prišlo iz Velike Britanije.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Informacijski pooblaščenec je v zvezi z vašim vprašanjem na spletni strani pripravil novico z naslovom »Prenos osebnih podatkov v Združeno kraljestvo v primeru »Brexita« brez dogovora«.

 

Povezava do novice:

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                              Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec