Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.04.2019
Naslov: Videonadzor v večstanovanjski stavbi
Številka: 0712-1/2019/778
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da živite v večstanovanjski stavbi. Pred kratkim so vzpostavili videonadzor, ki zajema tudi vhod v vaše stanovanje. Zanima vas, kako je mogoče rešiti ta problem.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Videonadzor v večstanovanjski stavbi se lahko uvede le, kadar je to potrebno zaradi varnost ljudi in premoženja. Nadzoruje se lahko le dostop do vhodov in izhodov večstanovanjskih stavb ter skupne prostore stavbe, ne sme se pa nadzorovati vhodov v posamezna stanovanja.

 

Za več informacij v zvezi z videonadzorom v večstanovanjskih stavbah vas napotujemo na svoje smernice (glejte str. 18-21):

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

IP dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne more podati v okviru neobvezujočega mnenja, saj lahko konkretno presojo opravi zgolj v okviru postopka inšpekcijskega nadzora. V kolikor menite, da gre za nezakonit videonadzor, lahko na IP podate prijavo zaradi kršitev določb ZVOP-1 in Splošne uredbe.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP