Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.04.2019
Naslov: Identifikacija z DŠ pri operaterju
Številka: 0712-1/2019/765
Vsebina: Elektronska pošta, EMŠO in davčna, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, glede posredovanja davčne številke operaterju po elektrosnki pošti za namen identifikacije naročnika. Pojasnjujete, da ste pri izvajalcu telekomunikacijskih storitev zaprosili za novo ponudbo ob izteku vezave in mu za ta namen posredovali ime ter priimek naročnika, št. kupca ter št. zadnjega prejetega računa. Pojasnjujete, da vam ponudbe brez davčne številke niso želeli pripraviti. Ker menite, da posredovani podatki zadoščajo za identifikacijo naročnika, saj lahko prek posredovanih podatkov pooblaščene osebe dostopajo do tudi do naročnikove davčne številke, se vam zahteva za posredovanja davčne številke prek e-maila zdi sporna. Pojasnjujete, da poznate ureditev iz 148. člena ZEKom-1, po katerem lahko izvajalci telekomunikacijskih storitev zbirajo davčne številke, vendar, ker ste davčno številko posredovali že ob podpisu pogodbe, vas zanima ali jo morate za ponudbo zares ponovno posredovati, in to kar prek e-pošte?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

V skladu s 148. členom ZEKom-1 lahko izvajalci telekomunikacijskih storitev o svojih naročnikih zbirajo tudi davčno številko (med drugim tudi) za namen sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitve naročniške pogodbe.

 

Glede na jasno zakonsko določbo IP meni, da za namen identifikacije naročnika v zvezi s sklenitvijo pogodbe ni nedopustno, če izvajalec telekomunikacijske storitve zahteva identifikacijo prek davčne številke, saj ima za zbiranje davčnih številk podlago v zakonu. Sklenitev nove naročniške pogodbe ima za naročnika tudi pravne posledice, zato IP tudi z vidika načela sorazmernosti posega v zasebnost tudi ne vidi razloga, da izvajalec ne bi mogel zahtevati enolične identifikacije prek davčne številke.

 

Sama okoliščina, da izvajalec telekomunikacijskih storitev zahteva, da se z davčno številko identificirate kar prek navadne e-pošte, pa z vidika pravil varnosti osebnih podatkov tudi ni sporna. ZVOP-1 namreč določa posebno zahtevo za dodatno varnost podatkov, ki se pošiljajo po elektronski poti le za občutljive osebne podatke (sedaj posebne vrste osebne podatke), med katere pa davčna številka ne spada. Med posebne vrste podatke sodijo npr. podatki o zdravstvenem stanju, politični prepričanosti, članstvu v sindikatu, ipd.

 

Upamo, da smo s podanimi pojasnili odgovorili na vaša vprašanja.

 

Lep pozdrav